VIII Puchar Prorektora AGH ds. Nauki dla doktorantów

Zgodnie z tradycją zapraszamy na tradycyjne zimowe spotkanie integracyjne dla doktorantów AGH. Jest ono objęte patronatem prorektora AGH ds. Nauki  prof. Andrzeja Pacha. W tym roku wychodząc naprzeciw doktoranckim potrzebom finansowym,  zdecydowaliśmy się na wariant 2-dniowy, licząc, że fundusze nie będą główną przeszkoda we wzięciu udziału w tym wydarzeniu. Zima w tym roku trzyma długo, więc śniegu braknąć nie powinno! Zapraszamy do zapisów, ilość miejsc ograniczona!

Czytaj dalej>>>

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom, § 2.  ust. 1 stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył I rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:   1) wybitne osiągnięcia naukowe  związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową  w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub 2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

Wnioski doktorantów wraz z załącznikami potwierdzającymi ich osiągnięcia zgodnie ze „Wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosków”  powinny zawierać wyłącznie osiągnięcia naukowe związane z danymi studiami doktoranckimi,

Czytaj dalej

Zgłaszanie publikacji w Bibliotece AGH

Szanowni Państwo Doktoranci,

W związku z Zarządzeniem JM Rektora AGH nr 11/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w
sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie
zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH”
wniosek o zgłoszenie stypendium musi być uzupełniony o listę publikacji
zarejestrowanych wg wykazu z Biblioteki Głównej.
 Czytaj dalej