Pytania i odpowiedzi dotyczące oceny śródokresowej // Questions and answers concerning interim assessment

Wersja polska English version W jakiej formie ma być napisana część druga autoreferatu (po tabelce)? Pisanie ciągłego tekstu w formie według narzuconego planu (Wstęp, Metodologia, wyniki z opisem, Podsumowanie)  In what form the second part of the Summary of academic accomplishments (after the table) should be written? It should be written as the continous text, according to the plan Pytania i odpowiedzi dotyczące oceny śródokresowej // Questions and answers concerning interim assessment