Kadencja 2021

Zarząd

mgr inż. Jolanta Krupa

Przewodnicząca zarządu URSD AGH

Wiceprzewodnicząca Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych
Przewodnicząca WRSD WIMiR

studia III stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

Tribologia, powłoki przeciwzużyciowe, mechanika pękania

kontakt: j.krupa@samorzad.agh.edu.pl

mgr inż. Łukasz Lis

Wiceprzewodniczący zarządu URSD AGH

Członek Rady Szkoły Doktorskiej, Członek uczelnianego zespołu ds. Ewaluacji, Członek ” Quality Assurance Committee” przy UNIVERSEH

Studia III stopnia na Wydziale Energetyki i Paliw i w dyscyplinie IŚGiE

Kogeneracja, Trigeneracja, Efektywność energetyczna procesów, Ekonomika procesów Energetycznych, Prawo Energetyczne

kontakt: llis@agh.edu.pl

mgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz

Sekretarz zarządu URSD AGH

Odpowiada za sprawy związane z kontaktami oraz wizerunkiem w mediach społecznościowych, aministratorka strony www URSD

Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w dyscyplinie nauki fizyczne

Rozwój i zastosowanie technologii wielokanałowej rejestracji oraz stymulacji komórek nerwowych oraz specjalizowanych układów scalonych.

kontakt: btrzpil@agh.edu.pl

mgr inż. Agnieszka Czaplicka

Członek Zarządu URSD

Koordynuje PHD Skills Academy

Studia III Stopnia na Wydziale Zarządzania w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Zarządzanie środowiskiem, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważona konsumpcja i produkcja, społeczne odpowiedzialność uczelni

kontakt: aczaplicka@agh.edu.pl

mgr inż. Piotr Jabłoński

Członek Zarządu URSD

Odpowiada za jakość kształcenia oraz IDUB

Przedstawiciel Doktorantów w Radzie Programowej KISD

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, dyscyplina: inżynieria materiałowa

Biomateriały, biopolimery, nanocząstki metali szlachetnych, stopy z pamięcią kształtu, biokorozja, systemy dostarczania leków, antybiotykooporność

kontakt: jablonski@agh.edu.pl

mgr inż. Piotr Jurkiewicz

Członek Zarządu URSD

Przewodniczący WRSD WIET, członek Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Szkoła Doktorska AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, dyscyplina: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Wielościeżkowa i adaptacyjna transmisja danych w sieciach komputerowych

kontakt: jurkiew@agh.edu.pl

mgr inż. Dagmara Stasiowska

Członek Zarządu URSD

Członkini Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Wiceprzewodnicząca WRSD EAIiIB

Odpowiada za rozliczenia finansowe

Szkoła Doktorska AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, dyscyplina: Inżynieria Biomedyczna

Modelowanie biocybernetyczne rodzin pszczelich, biologia kosmiczna astrobiologia

kontakt: stasiowska@agh.edu.pl

mgr inż. Amelia Zięba

Członek Zarządu URSD

Odpowiada za organizację PhD Skills Academy of AGH UST oraz kontakt z KISD

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów IMIM PAN

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, dyscyplina inżynieria materiałowa

Fazy międzymetaliczne do zastosowań katalitycznych, stopy uzyskiwane metodami szybkiej krystalizacji, badania technikami transmisyjnej mikroskopii elektronowej

kontakt: zieba@agh.edu.pl

mgr inż. Adam Zwoliński

Członek Zarządu URSD

Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji Dokotrantów,

Doktorancki przedstawiciel w Senacie AGH

Członek Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Studia III stopnia na Wydziale Metali Nieżelaznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

Metalurgia proszków, spiekanie SPS, spiekanie HP-HT, konsolidacja plastyczna, inżynieria spajania

kontakt: zwolo@agh.edu.pl