Wybory 2021

Organizacja wyborów

Wybory odbędą się poprzez platformę VOTE AGH. Logowanie na platformę odbywa się za pomocą maila z domeną @agh.edu.pl. Nie będą działać tu maile ze skrótem wydziału w domenie.

Obecne wybory dotyczą kadencji 2021, która potrwa potrwa ona od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

W wyborach wybierany będzie tylko przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów w danej jednostce. Wybrany przewodniczący mianuje zarząd (zastępcę, sekretarza, członków – w tym delegatów do URSD). W zarządzie musi znaleźć się minimum jedna osoba będąca w Szkole Doktorskiej AGH.

Podczas spotkań w jednostkach w dniach 23-27 listopada (harmonogram dostępny poniżej) nastąpi prezentacja kandydatów oraz wybór komisji wyborczej.

Komisja wyborcza składa się z 3 osób, z zastrzeżeniem, że żaden z kandydatów na przewodniczącego nie może być członkiem wspomnianej komisji.

Wybory odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia. W przypadku, gdy w jednostce frekwencja wyniesie poniżej 1/3 uprawnionych do głosowania, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające 3 grudnia.

Wyniki wyborów zostaną opublikowane odpowiednio 2 i 4 grudnia. Po zakończonych wyborach przewodniczący mają obowiązek niezwłocznie wybrać zarząd i zgłosić jego członków do URSD

Ordynacja wyborcza i regulamin

Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – link

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – link

Harmonogram

Cała akcja wyborcza odbywa się online

20.11               publikacja harmonogramu wyborów po zatwierdzeniu przez URSD

do 27.11           zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego doktorantów w jednostce

do 27.11           wybór komisji wyborczych w jednostkach + informacja o liczbie uczestników studiów III stopnia (bez Szkoły Doktorskiej)

28.11                 opublikowanie listy kandydatów

23-27.11             spotkania wydziałowe online

30.11-1.12             wybory przewodniczących poprzez vote AGH

2.12               wyniki i decyzja o wyborach uzupełniających

3.12               wybory uzupełniające

4.12               wyniki wyborów uzupełniających

do 8.12               termin na wskazanie członków samorządów w jednostkach, delegatów do URSD oraz kandydatów na przewodniczącego URSD

Zgłaszanie kandydatów

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez uzupełnienie formularza dostępnego pod linkiem – link

Każdy z kandydatów musi wyrazić chęć kandydowania.

Ostateczna lista kandydatów zostanie opublikowana 28 listopada 2020 na stronie URSD oraz profilu na portalu Facebook.

Spotkania wydziałowe

Na spotkaniach wydziałowych, pomiędzy 23 a 27 listopada zostaną przedstawione sylwetki kandydujących na przewodniczącego w jednostce oraz wybrana zostanie 3-osobowa komisja wyborcza. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić żaden z kandydatów.

Zadaniem komisji wyborczej będzie nadzorowanie wyborów za pomocą platformy vote i stwierdzenie poprawności głosowania oraz zatwierdzenia jego wyników. Osoby z komisji wyborczej będą pozostawały w stałym kontakcie z URSD, które jest odpowiedzialne za przygotowanie wyborów od strony technicznej.

Harmonogram spotkań wydziałowych:

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Wydział Odlewnictwa

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Wydział Energetyki i Paliw

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Metali Nieżelaznych

Wydział Zarządzania

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Wydział Humanistyczny

Głosowanie

Głosowanie jest tajne i odbywa się online poprzez platformę VOTE AGH. Głosowanie uruchamiane jest 30 listopada (poniedziałek) o godzinie 00:00 i kończy się o 23:59 1 grudnia (wtorek). Każdy z uprawnionych do głosowania loguje się danymi (loginem i hasłem) jak do poczty elektronicznej AGH i może oddać głos na jednego kandydata o dowolnej porze w dniach  30 listopada – 1 grudnia.

Warunkiem koniecznym do oddania głosu jest posiadanie aktywnego konta w domenie @agh.edu.pl – bez jakichkolwiek dodatków (np. skrótów wydziałów).

Aby wziąć udział wyborach należy założyć konto do 26 listopada 2020 roku. Należy mieć na uwadze, że aktywowanie konta jest możliwe tylko w dniach roboczych i może potrwać do 2 dni.

Zakładanie konta:

  1. Należy wejść na stronę UCI AGH (LINK) i pobrać formularz
  2. Formularz należy wypełnić i podpisać
  3. Wypełniony wniosek należy przesłać na pomoc-it@agh.edu.pl z maila, który widnieje w bazie AGH (mail do kontaktu w Wirtualnym Dziekanacie) lub dołączyć do wiadomości skan/zdjęcie legitymacji

Komentarze są wyłączone.