Wybory na kadencję 2021

Cała akcja wyborcza odbywa się online

Wybory odbędą się poprzez platformę VOTE AGH. Logowanie na platformę odbywa się za pomocą maila z domeną @agh.edu.pl. Nie będą działać tu maile ze skrótem wydziału w domenie. Dla osób, które nie posiadają takiego maila informacja od UCI: https://panel.agh.edu.pl/newuser/

Dokładne informacje odnośnie wyborów znajdują się na stronie .

Obecne wybory dotyczą kadencji 2021, która potrwa potrwa ona od 1 stycznia do 31 grudnia 2021.

W wyborach wybierany będzie tylko przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów w danej jednostce. Wybrany przewodniczący mianuje zarząd (zastępcę, sekretarza, członków – w tym delegatów do URSD). W zarządzie musi znaleźć się minimum jedna osoba będąca w Szkole Doktorskiej AGH.

Podczas spotkań w jednostkach w dniach 23-27 listopada 2020 nastąpi prezentacja kandydatów. Komisje wyborcze należy wyłonić do 27 listopada 2020 roku. Do 27 listopada jest możliwość wskazywania kandydatów na przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantó w jednostkach.

Komisja wyborcza składa się z 3 osób, z zastrzeżeniem, że kandydat na przewodniczącego nie może być członkiem wspomnianej komisji.

Wybory odbędą się w dniach 30 listopada – 1 grudnia. W przypadku, gdy w jednostce frekwencja wyniesie poniżej 1/3 uprawnionych do głosowania, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające 3 grudnia.

Wyniki wyborów zostaną opublikowane odpowiednio 2 i 4 grudnia. Po zakończonych wyborach przewodniczący mają obowiązek niezwłocznie wybrać zarząd i zgłosić jego członków do URSD.

Spotkanie podsumowujące kadencję oraz w celu wybrania przewodniczącego URSD odbędzie się przed 17 grudnia 2020. Więcej informacji wkrótce o terminie.