Wybory 2022

Organizacja wyborów

Wybory odbędą się poprzez platformę VOTE AGH. Logowanie na platformę odbywa się za pomocą maila z domeną @agh.edu.pl. Nie będą działać tu maile ze skrótem wydziału w domenie.

Obecne wybory dotyczą kadencji 2022, która potrwa potrwa ona od 1 stycznia do 31 grudnia 2022

W wyborach wybierany będzie tylko przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów w danej jednostce. Wybrany przewodniczący mianuje zarząd (zastępcę, sekretarza, członków – w tym delegatów do URSD). W zarządzie musi znaleźć się minimum jedna osoba będąca w Szkole Doktorskiej AGH.

Podczas spotkań w jednostkach w dniach 22-25 listopada (harmonogram dostępny poniżej) nastąpi prezentacja kandydatów oraz wybór komisji wyborczej.

Komisja wyborcza składa się z 3 osób, z zastrzeżeniem, że żaden z kandydatów na przewodniczącego nie może być członkiem wspomnianej komisji.

Wybory odbędą się w dniach 26 listopada W przypadku, gdy w jednostce frekwencja wyniesie poniżej 1/3 uprawnionych do głosowania, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające 29-30 listopada.

Wyniki wyborów zostaną opublikowane do 2 grudnia. Po zakończonych wyborach przewodniczący mają obowiązek niezwłocznie wybrać zarząd i zgłosić jego członków do URSD

Ordynacja wyborcza i regulamin

Ordynacja Wyborcza Samorządu Doktorantów w Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – link

Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – link

Harmonogram

17 listopada – spotkanie delegatów URSD

21 listopada – termin zgłaszania kandydatów na przewodniczącego rad w jednostkach. Zgłoszeń dokonuje się poprzez formularz – link

22 listopada – publikacja listy kandydatów na przewodniczących w jednostkach

22-25 listopada – spotkania w jednostkach; prezentacja kandydatów na przewodniczącego w jednostce, wybór komisji wyborczej. Informacja o terminach i miejscach spotkań zostanie przekazana po uzyskaniu informacji od samorządu doktorantów jednostki.

26 listopada – I tura wyborów na przewodniczącego w jednostce poprzez system vote AGH
Informacja o rozpoczęciu głosowaniu wraz z linkiem zostanie przekazana uprawnionym do głosowania mailowo, na adresy w domenie @agh.edu.pl

29-30 listopada – II tura wyborów na przewodniczącego w jednostce, w przypadku braku frekwencji na poziomie 1/3 uprawnionych do głosowania poprzez system vote AGH

do 2 grudnia – publikacja wyników wyborów do Rad Samorządu Doktorantów w jednostkach

do 6 grudnia – termin na wskazanie członków samorządów w jednostkach oraz delegatów do URSD

8 grudnia – spotkanie wyborcze URSD, sala konferencyjna Klubu Studio; wybór przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Zgłoszenia kandydatów oraz prezentacje proponowanych działań odbywają się w trakcie spotkania.

Zgłaszanie kandydatów

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez uzupełnienie formularza dostępnego pod linkiem – link

Każdy z kandydatów musi wyrazić chęć kandydowania.

Ostateczna lista kandydatów zostanie opublikowana 22 listopada 2020 na stronie URSD oraz profilu na portalu Facebook.

Spotkania wydziałowe

Na spotkaniach wydziałowych, pomiędzy 22-25 listopada zostaną przedstawione sylwetki kandydujących na przewodniczącego w jednostce oraz wybrana zostanie 3-osobowa komisja wyborcza. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić żaden z kandydatów.

Zadaniem komisji wyborczej będzie nadzorowanie wyborów za pomocą platformy vote i stwierdzenie poprawności głosowania oraz zatwierdzenia jego wyników. Osoby z komisji wyborczej będą pozostawały w stałym kontakcie z URSD, które jest odpowiedzialne za przygotowanie wyborów od strony technicznej.

Harmonogram spotkań wydziałowych:

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

środa, 24.11.2021, godz. 18:30, MS Teams – LINK

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
poniedziałek, 22.11.2021, godz. 18:30, MS Teams – LINK

Wydział Odlewnictwa

czwartek, 25.11.2021 o godzinie 12 w sali 607

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
środa, 24.11.21 godz. 18:00, MS Teams – LINK

Wydział Energetyki i Paliw

Wydział Matematyki Stosowanej

czwartek, 25.11.2021 godz. 19:00, MS Teams – Link przekazany zostanie przez WRSD

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

wtorek, 23.11.2021 godz. 18:00, MS Teams – Link przekazany zostanie przez WRSD

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

czwartek, 25.11.2021, godz 16.00, MS Teams – LINK

Wydział Metali Nieżelaznych

wtorek, 23.11.2021, godz. 15:00, MS Teams – LINK

Wydział Zarządzania

środa, 24.11.2021, godz. 11:00, MS Teams – LINK

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

wtorek, 23.11.2021, godz. 15:00, MS Teams – LINK

Wydział Humanistyczny

Głosowanie

Głosowanie jest tajne i odbywa się online poprzez platformę VOTE AGH. Głosowanie uruchamiane jest 26 listopada (poniedziałek) o godzinie 00:00 i kończy się o 23:59. Każdy z uprawnionych do głosowania loguje się danymi (loginem i hasłem) jak do poczty elektronicznej AGH i może oddać głos na jednego kandydata o dowolnej porze.

Warunkiem koniecznym do oddania głosu jest posiadanie aktywnego konta w domenie @agh.edu.pl – bez jakichkolwiek dodatków (np. skrótów wydziałów).

Aby wziąć udział wyborach należy założyć konto do 25 listopada 2021 roku. Należy mieć na uwadze, że aktywowanie konta jest możliwe tylko w dniach roboczych i może potrwać do 2 dni.

Zakładanie konta:

  1. Należy wejść na stronę UCI AGH (LINK) i pobrać formularz
  2. Formularz należy wypełnić i podpisać
  3. Wypełniony wniosek należy przesłać na pomoc-it@agh.edu.pl z maila, który widnieje w bazie AGH (mail do kontaktu w Wirtualnym Dziekanacie) lub dołączyć do wiadomości skan/zdjęcie legitymacji

Kandydaci

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Zwolińska Klaudia
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Jemioło Paweł
Wydział Odlewnictwa
Matonis Natalia
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Seńczuk Krzysztof
Wydział Energetyki i Paliw
Ważny Gabriela
Wydział Matematyki Stosowanej
Wodka-Cholewa Natalia
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Zygmunt-Kowalska Beata
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Piotr Jurkiewicz
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wilkosz Michał
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Żądło Anna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Jabłoński Piotr
Wydział Metali Nieżelaznych
Cebula Filip
Wydział Zarządzania
Grotowski Mikołaj
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Gala Mateusz
Jagoda Paweł
Wydział Humanistyczny
Mirek Jakub
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
Rychłowski Łukasz