Zgłaszanie publikacji w Bibliotece AGH

Szanowni Państwo Doktoranci,

W związku z Zarządzeniem JM Rektora AGH nr 11/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w
sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie
zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH”
wniosek o zgłoszenie stypendium musi być uzupełniony o listę publikacji
zarejestrowanych wg wykazu z Biblioteki Głównej.

Bardzo prosimy o zgłaszanie swoich publikacji do zarejestrowania w bazie
Bibliografia Publikacji Pracowników AGH do 27 lipca br (tj przed okresem
urlopowym). We wrześniu w pierwszej kolejności do bazy będą wpisywane 
publikacje wydane w sierpniu i we wrześniu br.

Zgłoszenie wszystkich publikacji po wakacjach może skutkować tym, że ta
publikacja nie zostanie zarejestrowana w wykazie Biblioteki Głównej (do końca
września) co nie pozwoli na ubieganie się o ww stypendium.

Publikacje należy zgłaszać w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej
AGH I piętro, pokój 121 w godzinach otwarcia Oddziału.
Kontakt:
tel. 617 32 15
oin@bg.agh.edu.pl

Z poważaniem,
Anna Chadaj

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.