Continuous recruitment for the PROM project [update]

Recruitment schedule:5.12.2022-28.02.2023 – accepting applications from candidates, sending confirmations of achievementsDecember 19-22, January 3-6, January 23-26, February 16-28– interviews with candidatesup to 7 days after interviews – recruitment results Important Information: Important documents:–Programe rules–Scholarships If you have any questions, please contact us by e-mail: ursd@samorzad.agh.edu.pl Recruitment results 5th cycle Respondent number Result 1 accepted 2 Continuous recruitment for the PROM project [update]

Akcja wyborcza – kadencja 2023 [Election campaign – 2023 cadency]

PL [English below] Wszystkich członków naszej społeczności doktoranckiej na AGH zapraszamy do udziału w akcji wyborczej. Wybierać będziemy przewodniczących samorządów doktorantów w jednostkach oraz przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram akcji wyborczej: 23 listopada – termin zgłaszania kandydatów na przewodniczącego rad w jednostkach – poprzez formularz link 24-29 listopada – spotkania w jednostkach; prezentacja kandydatów Akcja wyborcza – kadencja 2023 [Election campaign – 2023 cadency]

Recruitment for PROM Programe

We invite you to take part in 4th cycle of recruitment for PROM NAWA Programme which takes plate from 11 to 27 July!