Akcja wyborcza – kadencja 2023 [Election campaign – 2023 cadency]

PL [English below] Wszystkich członków naszej społeczności doktoranckiej na AGH zapraszamy do udziału w akcji wyborczej. Wybierać będziemy przewodniczących samorządów doktorantów w jednostkach oraz przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram akcji wyborczej: 23 listopada – termin zgłaszania kandydatów na przewodniczącego rad w jednostkach – poprzez formularz link 24-29 listopada – spotkania w jednostkach; prezentacja kandydatów Akcja wyborcza – kadencja 2023 [Election campaign – 2023 cadency]

Recruitment for PROM Programe

We invite you to take part in 4th cycle of recruitment for PROM NAWA Programme which takes plate from 11 to 27 July!