Zgłaszanie publikacji w Bibliotece AGH

Szanowni Państwo Doktoranci,

W związku z Zarządzeniem JM Rektora AGH nr 11/2016 z dnia 17 lutego 2016 r. w
sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz
zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie
zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH”
wniosek o zgłoszenie stypendium musi być uzupełniony o listę publikacji
zarejestrowanych wg wykazu z Biblioteki Głównej.
  Continue reading