Stypendia

30 września o godzinie 14:00 odbyło się szkolenie za pośrednictwem platformy MS Teams dotyczące zasad przygotowania wniosków stypendialnych oraz procedury ich opiniowania.

Link do nagrania Nagranie dostępne tylko dla osób zalogowanych w usłudze MS 365 mailem w domenie AGH

Prezentacje ze spotkania dostępne tylko dla osób zalogowanych w usłudze MS 365 mailem w domenie AGH

Prezentacja ze spotkania – Zwiększone stypendium doktoranckie dla doktorantów szkół doktorskich

Prezentacja – Stypendia z Własnego Funduszu na Stypendia naukowe dla doktorantów

Prezentacja – Finansowanie zwiększonych stypendiów dla najlepszych doktorantów szkół doktorskich” ​
IDUB Działanie 5