Kadencja 2022

mgr inż. Piotr Jabłoński

Przewodniczący Zarządu URSD

Odpowiada za jakość kształcenia oraz IDUB

Przedstawiciel Doktorantów w Radzie Programowej KISD

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, dyscyplina: inżynieria materiałowa

Biomateriały, biopolimery, nanocząstki metali szlachetnych, stopy z pamięcią kształtu, biokorozja, systemy dostarczania leków, antybiotykooporność

kontakt: jablonski@agh.edu.pl

mgr inż. Dagmara Stasiowska

Wiceprzewodnicząca Zarządu URSD

Wiceprzewodnicząca zarządu URSD, odpowiada za rozliczenia finansowe, członkinii Universeh Students’ Council, członkinii Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna, Wiceprzewodnicząca WRSD EAIiIB

Odpowiada za rozliczenia finansowe

Szkoła Doktorska AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, dyscyplina: Inżynieria Biomedyczna

Modelowanie biocybernetyczne rodzin pszczelich, biologia kosmiczna astrobiologia

kontakt: stasiowska@agh.edu.pl

mgr inż. Piotr Jurkiewicz

Sekretarz Zarządu URSD

Przewodniczący WRSD WIET, członek Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Szkoła Doktorska AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, dyscyplina: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

Wielościeżkowa i adaptacyjna transmisja danych w sieciach komputerowych

kontakt: jurkiew@agh.edu.pl

mgr inż. Paweł Jagoda

Członek Zarządu URSD

Przewodniczący WRSD WFiIS, członek zespołu ds. popularyzacji nauki KRD

Szkoła Doktorska AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
dyscyplina nauki fizyczne

Mobilne pomiary emisji metanu (związanej z aktywnością górniczą oraz siecią przesyłową i konsumencką), pomiary poziomu zanieczyszczeń powietrza PM10

kontakt: pjagoda@agh.edu.pl

mgr inż. Jolanta Krupa

Członek zarządu URSD AGH

Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów
Przewodnicząca WRSD WIMiR

studia III stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna

Tribologia, powłoki przeciwzużyciowe, mechanika pękania

kontakt: j.krupa@samorzad.agh.edu.pl

mgr inż. Amelia Zięba

Członek Zarządu URSD

Odpowiada za organizację PhD Skills Academy of AGH UST oraz kontakt z KISD

Przewodnicząca Samorządu Doktorantów IMIM PAN

Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, dyscyplina inżynieria materiałowa

Fazy międzymetaliczne do zastosowań katalitycznych, stopy uzyskiwane metodami szybkiej krystalizacji, badania technikami transmisyjnej mikroskopii elektronowej

kontakt: zieba@agh.edu.pl