Zwiększone stypendium doktoranckie dla doktorantów szkół doktorskich

–Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Art. 209 ust. 5: “Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.”

–Zarządzenie Nr 51/2021 Rektora AGH z dnia 2 września 2021 r – Regulamin wypłacania stypendium doktoranckiego dla doktorantów szkół doktorskich

Szczegółowe zasady oceny, składania, punktacji i dokumentowania osiągnięć do wniosku o zwiększone stypendium doktoranckie dla doktorantów szkoły doktorskiej wykazujących szczególną aktywność publikacyjną na rok akademicki 2021/22

Prezentacja ze spotkania – PhD Skills Academy of AGH UST – Stypendia dla doktorantów na AGH