Informacje dla uczestników projektu PROM

Poniżej można znaleźć kolejne kroki, które należy podjąć po przyjęciu do projektu PROM oraz formalności do wypełnienia przed wyjazdem na aktywność. Dostarczyć potwierdzenie przyjęcia na wybraną aktywność, może być drogą mailową. Potwierdzenia należy dostarczyć do końca marca (wtedy odbędzie się nabór uzupełniający). Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Dokumenty na stronie. Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu Informacje dla uczestników projektu PROM

Dokumenty

Na stronie znajdują się wszystkie wymagane do realizacji programu dokumenty. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. On this site you can find all documents required in PROM – International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff Programme Regulamin/Regulations Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie: Program PROM – Międzynarodowa Dokumenty