O URSD

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów AGH została powołana zgodnie z ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Naszym zadaniem jest reprezentowanie społeczności doktorantów w sprawach dotyczących praw i obowiązków oraz nauki, kultury i warunków socjalno-bytowych.