FAQ

Tu będą sie pojawiały odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Pytania należy wysyłać na adres: ursd@samorzad.agh.edu.pl

Co to jest szkoła letnia/zimowa ?

Cykl kursów naukowych organizowanych przez Instytucję zagraniczną, których tematyka jest ściśle związana z tematyką rozprawy doktorskiej i/lub prowadzonymi badaniami


Czy jest lista w szkół letnich/zimowych, w których można wziąć udział?

Nie, nie ma takiego ograniczenia. Ważne, aby w momencie przystąpienia do rekrutacji posiadać potwierdzenie zakwalifikowania do danej szkoły.


Gdzie znajduje się biuro Projektów PROM, tzn. miejsce gdzie składa się dokumenty rekrutacyjne przez pracowników?

„§2 Definicje (…)
Biuro Projektu – biuro Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów znajdujące się w bud. B4 p. 1B;”


Kiedy nastąpi rozstrzygnięcie listopadowej edycji naboru i w jakim czasie od decyzji zostaną przelane środki? Jest to o tyle istotne w moim przypadku, że opłatę za Szkołę muszę uiścić do 10 grudnia – przy czym wpłata musi dotrzeć do organizatorów najpóźniej tego dnia.

Rozstrzygnięcie nastąpi do 14 dni po zakończeniu rekrutacji, czyli do 9 grudnia. W przypadku, gdy konieczna jest wpłata do 10 grudnia, najlepiej będzie wnieść opłatę samodzielnie i uzyskać od organizatorów fakturę na dane AGH. W ten sposób będziemy w stanie dokonać zwrotu środków. Dodam tylko, że zwrot dokonywany jest na podstawie uśrednionego kursu NBP i mogą pojawić się niekorzystne różnice kursowe.