Poprzednie kadencje URSD

Kadencja 2021

Przewodniczący Zarządu URSDmgr inż. Jolanta Krupa
Z-ca przewodniczącegomgr inż. Łukasz Lis
Sekretarzmgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz
Członek Zarządumgr inż. Agnieszka Czaplicka-Kotas
Członek Zarządumgr inż. Piotr Jabłoński
Członek Zarządumgr inż. Piotr Jurkiewicz
Członek Zarządumgr inż. Dagmara Stasiowska
Członek Zarządumgr inż. Amelia Zięba
Członek Zarządumgr inż. Adam Zwoliński

Kadencja 2020

Przewodniczący Zarządu URSDmgr inż. Adam Zwoliński
Z-ca przewodniczącegomgr inż. Łukasz Lis
Sekretarzmgr inż. Jolanta Krupa
Członek Zarządumgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz
Członek Zarządumgr inż. Agnieszka Czaplicka-Kotas
Członek Zarządumgr inż. Dagmara Stasiowska
Członek Zarządumgr inż. Amelia Zięba