Poprzednie kadencje URSD

Kadencja 2020

Przewodniczący Zarządu URSDmgr inż. Adam Zwoliński
Z-ca przewodniczącegomgr inż. Łukasz Lis
Sekretarzmgr inż. Jolanta Krupa
Członek Zarządumgr inż. Beata Trzpil-Jurgielewicz
Członek Zarządumgr inż. Agnieszka Czaplicka-Kotas
Członek Zarządumgr inż. Dagmara Stasiowska
Członek Zarządumgr inż. Amelia Zięba

Komentarze są wyłączone.