Skład URSD 2013/2014

Przewodniczący Zarządu URSD Maciej Nowosielski
Z-ca przewodniczącego Marta Podobińska-Staniec
Sekretarz Piotr Kocanda
Członek Zarządu Joanna Karbowniczek
Członek Zarządu Joanna Loch
Członek Zarządu Krzysztof Piech

Komentarze są wyłączone.