Informacje dla uczestników projektu PROM

Poniżej można znaleźć kolejne kroki, które należy podjąć po przyjęciu do projektu PROM oraz formalności do wypełnienia przed wyjazdem na aktywność. Dostarczyć potwierdzenie przyjęcia na wybraną aktywność, może być drogą mailową. Potwierdzenia należy dostarczyć do końca marca (wtedy odbędzie się nabór uzupełniający). Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Dokumenty na stronie. Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu Informacje dla uczestników projektu PROM