Informacje dla uczestników projektu PROM

Poniżej można znaleźć kolejne kroki, które należy podjąć po przyjęciu do projektu PROM oraz formalności do wypełnienia przed wyjazdem na aktywność.

Dostarczyć potwierdzenie przyjęcia na wybraną aktywność, może być drogą mailową. Potwierdzenia należy dostarczyć do końca marca (wtedy odbędzie się nabór uzupełniający).

Wzory dokumentów znajdują się w zakładce Dokumenty na stronie.

 • Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu
 • Oświadczenie uczestnika projektu POWER
 • Oświadczenie na potrzeby zbierania danych w systemie teleinformatycznym NAWA
 • Umowę

Oznaczenie projektu

Każdy z uczestników projektu, jest zobowiązany do właściwego oznaczenia finansowania w swoich pracach. W abstraktach, publikacjach pokonferencyjnych oraz na posterach należy umieścić informacje o finansowaniu:
XY has been partly supported by the EU Project POWR.03.03.00-IP.08-00-P13/18 PROM NAWA
(gdzie XY to inicjały uczestnika projektu)
W prezentacjach, posterach i innych materiałach, w których istnieje taka możliwość, należy umieścić grafikę:

Opłaty za aktywności

Wnieść opłatę za aktywność (jeżeli dotyczy). Opłaty za szkoły letnie/zimowe oraz konferencje wnoszą Państwo samodzielnie. Po dokonaniu opłaty, należy dostarczyć poprawnie wystawioną fakturę (dane poniżej) oraz potwierdzenie przelewu. Następnie my przygotujemy Państwu pismo, z prośbą o zwrot.

Dane do faktury

AGH University of Science and Technology
Mickiewicza Ave. 30,
30-059 Krakow, Poland
PL 675-000-19-23

Przed wyjazdem uczestnik jest zobowiązany do:

 • przygotowania wniosku zerowego w serwisie DWZ https://wnioski.dwz.agh.edu.pl (wg wzoru dostępnego tutaj)
 • do 5 dni przed wyjazdem, dostarczyć potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia na czas trwania wyjazdu (może być przesłane na maila ursd@samorzad.agh.edu.pl)

Z serwisie DWZ należy wygenerować wniosek oraz wydrukować dwustronnie 2 szt. Następnie wniosek należy dostarczyć do dziekana wydziału/kierownika jednostki, który musi podpisać dokument. Nie ma potrzeby wypełniania i drukowania zlecenia wykonania zadań statutowych. Kolejnym, ostatnim krokiem jest dostarczenie podpisanych dokumentów do sekretariatu COP – Pawilon C-2, pok. 105.

*w przypadku chęci przedłużenia wyjazdu, niezbędny jest dopisek na wniosku DWZ „Pobyt w dniach XX-YY na własny koszt”, gdzie XX-YY to daty nie objęte finansowaniem z NAWA.

Podczas realizacji aktywności należy uzyskać od organizatorów poświadczenie o uczestnictwie – wzór

Certyfikat jest wymagany przez NAWA w podanej w linku formie. Należy go dopasować do swojej aktywności.

Po przyjeździe należy:

 • dokonać rozliczenia wyjazdu w systemie DWZ (1 szt.) https://wnioski.dwz.agh.edu.pl/
 • przygotować rozliczenie do projektu (wzór)
 • przygotować certyfikat uczestnictwa oraz opis efektów uczenia się

Podobnie jak z wnioskami wyjazdowymi, tak i z rozliczeniami, należy udać się po podpis do dziekana/kierownika jednostki po podpis. Następnie, podpisane dokumenty oraz kartę pokładową/biletami z pociągu/autobusu należy dostarczyć do biura projektu.

Na zakończenie projektu:

 • wypełnić ankietę przygotowaną przez NAWA, do której dostęp uzyskuje się przez indywidualne tokeny (zostaną przekazane po rozliczeniu wyjazdu)
 • uzupełnić ankietę ewaluacyjną AGH

Kontakt telefoniczny: 885-982-465
Kontakt mailowy: ursd@samorzad.agh.edu.pl