Dokumenty

Na stronie znajdują się wszystkie wymagane do realizacji programu dokumenty. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

On this site you can find all documents required in PROM – International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff Programme

Regulamin/Regulations

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie: Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Regulations for Recruitment and Participation in the Project: the PROM Programme – International Scholarship Exchange of PhD Candidates and Academic Staff.

Wzór umowy/Model of the agreement

Wzór umowy Beneficjenta z Uczestnikiem Projektu wraz z załącznikami

Model of the agreement between the Beneficiary and the Project Participant

Formularz zgłoszeniowy / Data Form

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA PROJEKTU / PROJECT PARTICIPANT DATA FORM

Oświadczenie uczestnika projektu POWER

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU POWER / THE DECLARATION OF POWER PROJECT PARTICIPANT

Oświadczenie na potrzeby zbierania danych w systemie teleinformatycznym NAWA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NAWA/ THE DECLARATION OF NAWA PROJECT PARTICIPANT

Ryczałtowe stawki obowiązujące w Programie – Scholarships