„Nature Masterclasses”

W ramach Projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, od 1 października 2020 r. wszyscy pracownicy i doktoranci AGH uzyskali możliwość podniesienia swoich kwalifikacji z zakresu przygotowywania publikacji i efektywnej współpracy naukowej, poprzez kursy on-line opracowane przez redaktorów czasopism Nature Research.
Okres dostępu do kursów: od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
Metoda dostępu: rejestracja przy pomocy adresu poczty elektronicznej z domeny agh.edu.pl (czynna od 1 października br.). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie – https://bit.ly/3lUPytp

O kursie „Scientific Writing and Publishing”
prowadzony przez 36 redaktorów czasopism „Nature Research”,
krótkie maksymalnie 10 minutowe lekcje – każdą można rozpocząć i zakończyć w dogodnym dla siebie czasie,
Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

Część 1: Pisanie artykułu naukowego. (4 godz. 20 min., 57 lekcji)
Jak pisać przejrzyście, jak sformułować dobry tytuł, jak nadać artykułowi właściwą strukturę, jak zarządzać danymi i je przedstawiać.

Część 2: Publikacja artykułu naukowego. (5 godz. 30 min., 72 lekcje)
Jak wybrać właściwe czasopismo oraz jak nawigować przez proces recenzji: od listu przewodniego, przez recenzje, do decyzji komitetu redakcyjnego.

Część 3: Pisanie artykułu przeglądowego. (1 godz. 10 min., 15 lekcji)
Co stanowi o jakości artykułu przeglądowego, jak pisać omówienia oraz artykuły przeglądowe.

O kursie „Effective Collaboration in Research”
prowadzony przez 17 ekspertów w zakresie współpracy naukowej, w tym badaczy, osoby reprezentujące instytucje finansujące badania naukowe oraz redaktorów czasopism,
krótkie maksymalnie 10 minutowe lekcje – każdą można rozpocząć i zakończyć w dogodnym dla siebie czasie,
Certyfikat ukończenia każdej z części kursu.

Część 1: Wprowadzenie do zasad współpracy naukowej. (1 godz., 7 lekcji)
Różne rodzaje współpracy naukowej i ich zawiązywanie, korzyści i wyzwania, współpraca z przemysłem, wpływ na cele indywidualne oraz karierę naukową.

Część 2: Udział w projektach badawczych. (1 godz. 30 min., 6 lekcji)
Praca w zespole badawczym, zapewnianie postępów, wyciąganie wniosków i podejmowanie właściwych decyzji przy rozpoczynaniu nowych współpracy naukowych.

Część 3: Kierowanie projektem badawczym. (5 godz. 30 min., 23 lekcje)
Efektywność w kierowaniu projektami, ustalanie ram współpracy oraz zasad uczestnictwa.