PhD Skills Academy of AGH pt. „Ochrona własności intelektualnej w AGH”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu PhD Skills Academy of AGH pt. „Ochrona własności intelektualnej w AGH” organizowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów AGH oraz Dział Ochrony Własności Intelektualnej CTT AGH, które odbędzie się w godzinach 16.00-18.00 w dniu 1 lutego 2021 roku.

Spotkanie odbędzie się online.

Tematy poruszane na szkoleniu dot.:
• przedmiotów prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe itd.);
• wymogów ustawowych i procedur zgłaszania wynalazków do urzędów patentowych w Polsce i za granicą;
• wewnętrznych procedur w AGH dotyczących zgłaszania Dóbr Niematerialnych, statusu Uprawnionego i Twórcy;
• badań patentowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i zostanie potwierdzony certyfikatem!

Formularze rejestracyjny na spotkanie jest dostępny na stronie. Zapisywać się można do 29 stycznia 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy!