Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Programie PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów, którego pierwsza rekrutacja rozpoczyna się od 10-25 listopada br, zaś druga rekrutacja rozpocznie się 10 stycznia i potrwa do 25 stycznia 2020. Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z AGH i jednostek zagranicznych, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 

W projekcie finansowane są następujące działania:

  • aktywny udział w Konferencji naukowej zagranicznej, rozumiany przez wygłoszenie referatu, udział w sesji posterowej lub flash talk;
  • udział w Szkole letniej/zimowej. W Projekcie dopuszcza się udział w Szkole letniej/zimowej zarówno jako uczestnik, jak i prowadzący zajęcia;
  • wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury niedostępnej w Polsce.

Aby przystąpić do rekrutacji, należy uzupełnić formularz online, a następnie w terminie do 25 listopada 2019 r. dostarczyć do Biura projektu:

  • Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata oraz promotora

KLIKNIJ TU ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

pracy doktorskiej, w przypadku Doktorantów lub bezpośredniego przełożonego w

przypadku Przedstawicieli kadry akademickiej ;

  • Potwierdzenie z Instytucji zagranicznej o możliwości uczestnictwa w Szkole

letniej/zimowej, udziału w Konferencji naukowej lub Wykonanie pomiarów.

Okres finansowanego działania wynosi od 5 do 14 dni ( w tym dwa dni na podróż). 

W ramach otrzymanego stypendium w formie ryczałtu zostaną sfinansowane: koszty podróży, ubezpieczenia zdrowotnego, OC, NNW, koszty opłat wizowych lub związanych z legalizacją pobytu oraz koszty utrzymania.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku w Regulaminie PROMU. Pytania dot. projektu proszę wysyłać na adres e-mail: ursd@samorzad.agh.edu.pl.