II Rekrutacja do Projektu PROM NAWA 10-25 stycznia 2020

Formularz rekrutacyjny należy uzupełnić do 25 stycznia 2020.

KLIKNIJ TU ABY PRZEJŚĆ DO FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Poniżej zamieszamy limity miejsc na wyjazdy:

Przypominamy również, że:
Kandydat może ubiegać się w ramach Projektu o dofinansowanie tylko jednego wyjazdu.
Aby przystąpić do rekrutacji, należy uzupełnić formularz online, a następnie w terminie do 25 stycznia 2020 r. dostarczyć do Biura projektu:
a. Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata oraz promotora pracy doktorskiej, w przypadku Doktorantów lub bezpośredniego przełożonego w przypadku Przedstawicieli kadry akademickiej (wygenerowany po uzupełnieniu formularza online i dostarczony na wskazanego maila);
b. Potwierdzenie z Instytucji zagranicznej o możliwości uczestnictwa w Szkole letniej/zimowej lub udziału w Konferencji naukowej lub Wykonanie pomiarów.
c. Na indywidualną przestrzeń na dysku online, przesłać CV oraz potwierdzenia osiągnięć wpisanych w formularzu rekrutacyjnym. Dostęp do dysku otrzymuje się na wskazanego maila po uzupełnieniu formularza.


W przypadku osób przebywających poza granicami Polski, skan podpisanego dokumentu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ursd@samorzad.agh.edu.pl.

Terminy dyżurów w biurze projektu znajdują się na naszej stronie i są na bieżąco aktualizowane: LINK