PhD Skills Academy of AGH pt. „Zarządzanie projektami”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu PhD Skills Academy of AGH pt. „Zarządzanie projektami” organizowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów AGH oraz Centrum Obsługi Projektów AGH, które odbędzie się w godzinach 16.00- 17.30 w dniu 22.01.2020 r. w sali 140 w bud. B2 AGH.

Na spotkaniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

·         Jak złożyć projekt – od czego zacząć?

·         Jak działa e-cop?

·         Ile czasu potrzeba na kolejne kroki przy składaniu wniosku przy projekcie

·         Czy są jakieś wnioski, które nie wymagają zatwierdzenia COP? (np. Iwanowska)

·         Główne zadania COP

·         Najczęściej popełniane błędy

·         Wnioski do jakich projektów mogą składać doktoranci lub zespoły doktoranci +promotorzy.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny oraz uczestnictwo zostanie potwierdzone certyfikatem!

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 20 Stycznia br. przez formularz: https://forms.gle/dfVK9NGQt9z5hiAo9