PhD Skills Academy of AGH

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu PhD Skills Academy of AGH pt. „Możliwości wyjazdów zagranicznych dla doktorantów AGH” organizowane przez Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów AGH oraz Dział Współpracy Zagranicznej AGH, które odbędzie się w godzinach 15.00- 17.00 w dniu 5.03.2019 r. w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH pawilon D-16 ul. Kawiory 30, 30-055 Kraków.


Celami spotkania PhD Skills Academy of AGH są:

  • zapoznanie uczestników z aktualnymi konkursami i i naborami do projektów;
  • zaprezentowanie efektywnych oraz skutecznych mechanizmów zarządzania wiedzą w aspekcie rozwoju interdyscyplinarnych umiejętności;
  • wspieranie rozwoju karier doktorskich w sektorach zarówno publicznym jak i prywatnym;
  • promowanie planowanych oraz realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego.

Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie współpracy zagranicznej i zostaną na nim przedstawione aktualne możliwości uzyskania dofinansowania na wyjazdy zagraniczne dla doktorantów AGH oraz powiązanych z nimi funduszy na projekty B+R.
Przewidywana jest krótka prezentacja i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny oraz uczestnictwo zostanie potwierdzone certyfikatem!
Dla osób zgłoszonych na wydarzenie przygotowane jest zestawienie aktualnych konkursów dla młodych naukowców oraz doktorantów!

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są do 3 marca br. na adres e-mailowy: ursd@samorzad.agh.edu.pl

Bieżące informacje dotyczące wydarzenia: PhD Skills of AGH