Pierwsza rekrutacja PROM 10-25 listopada 2019

Formularz rekrutacyjny należy uzupełnić do 25 listopada.

Kliknij tu aby przejść do formularza rekrutacyjnego

Przypominamy również, że:
Kandydat może ubiegać się w ramach Projektu o dofinansowanie tylko jednego wyjazdu.
Aby przystąpić do rekrutacji, należy uzupełnić formularz online, a następnie w terminie do 25 listopada 2019 r. dostarczyć do Biura projektu:
a. Formularz rekrutacyjny – wypełniony i podpisany przez Kandydata oraz promotora pracy doktorskiej, w przypadku Doktorantów lub bezpośredniego przełożonego w przypadku Przedstawicieli kadry akademickiej (wygenerowany po uzupełnieniu formularza onlinei dostarczony na wskazanego maila);
b. Potwierdzenie z Instytucji zagranicznej o możliwości uczestnictwa w Szkole letniej/zimowej lub udziału w Konferencji naukowej lub Wykonanie pomiarów.
W przypadku osób przebywających poza granicami Polski, skan podpisanego dokumentu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres ursd@samorzad.agh.edu.pl.