PROM – Wyniki rekrutacji [PROM – the results of recruitment]

Wyniki rekrutacji podane są wg. numerów respondentów. Numery respondenta znajdują się na formularzach, które otrzymaliście na swoje skrzynki mailowe po ich wypełnieniu.

The recruitment results are given by respondent numbers. The respondent’s numbers can be found on the forms you received in your e-mail boxes after you filled them in.

Osoby zakwalifikowane na listę rezerwową mają dwie możliwości:

  • -modyfikacja lub zmiana aktywności tak, aby sumaryczny koszt wymiany wyniósł maksymalnie 7.300 PLN (stypendia w projekcie: LINK)
  • -oczekiwanie na zwolnienie miejsca przez już zakwalifikowaną osobę

Ones who are qualified for the reserve list have two options:

  • -modification or change of activity so that the total cost of the exchange amounts to a maximum of 7,300 PLN (scholarships in the project: LINK)
  • -waiting for a place to be released by an already qualified person

PhD candidates from AGH UST

Respondent numberPointsResult
3695.7Accepted/Zaakceptowano
1492.8Accepted/Zaakceptowano
1089.7Accepted/Zaakceptowano
2283.2Accepted/Zaakceptowano
4382.8Accepted/Zaakceptowano
1780.7Accepted/Zaakceptowano
3278.2Accepted/Zaakceptowano
1876.5Accepted/Zaakceptowano
1271.8Accepted/Zaakceptowano
3971.2Accepted/Zaakceptowano
2471.2Accepted/Zaakceptowano
2570.8Accepted/Zaakceptowano
1570.5Accepted/Zaakceptowano
970.2Accepted/Zaakceptowano
3069.8Reserve list/Lista rezerwowa
267.5Reserve list/Lista rezerwowa
1163.7Reserve list/Lista rezerwowa
3163.3Reserve list/Lista rezerwowa
3363.0Reserve list/Lista rezerwowa
2963.0Reserve list/Lista rezerwowa
3562.4Reserve list/Lista rezerwowa
1961.6Reserve list/Lista rezerwowa
558.0Reserve list/Lista rezerwowa
4057.8Reserve list/Lista rezerwowa
2356.6Reserve list/Lista rezerwowa
3755.6Reserve list/Lista rezerwowa
2153.2Reserve list/Lista rezerwowa
3450.8Reserve list/Lista rezerwowa
2750.6Reserve list/Lista rezerwowa
2049.3Reserve list/Lista rezerwowa
1348.2Reserve list/Lista rezerwowa
4246.3Reserve list/Lista rezerwowa
1639.2Reserve list/Lista rezerwowa

PhD candidates incoming to AGH UST

44 Will be accepted after supplementing the formal requirement

Dziękujemy za udział w rekrutacji!

Thank you for participating in the recruitment!

The new recruitment cycle will be available soon!
We still have 13 places for incoming PhD candidates

The average amount of money per participant in new recruitment cycle will be 7,300 PLN