Terminy dyżurów w biurze URSD [URSD office opening dates]

Zapraszamy do biura URSD w terminach:

16 maja – 10:00-12:00
18 maja – 10:00-12:00
19 maja – 10:00-12:00

Dla osób aplikujących do projektu PROM – istnieje możliwość załączenia podpisanego przez promotora formularza w wersji elektronicznej na indywidualną przestrzeń dyskową.

————————————–

We invite yout to visit URSD office:

May 16th from 10 AM to 12 PM
May 18th from 10 AM to 12 PM
May 19th from 10 AM to 12 PM

For people applying for the PROM programe – it is possible to attach the form signed by the supervisor in an electronic version to an individual disk space.