Udział przedstawicieli URSD AGH w I Otwartym Posiedzeniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w 2020 r.

W dniach 28 luty – 1 marca 2020 roku we Wrocławiu odbyło się Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD. W spotkaniu uczestniczył delegat – Łukasz Lis, Adam Zwoliński – przewodniczący Forum Uczelni Technicznych oraz Jolanta Krupa – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KRD.

Uczestnicy Zjazdu

Podczas zjazdu wzięliśmy udział w dwóch panelach dyskusyjnych:
„Rola otoczenia społeczno-gospodarczego w funkcjonowaniu uczelni i rozwoju nauki”
Prelegenci:
• dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Marcin Adamczyk, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Projekt Akademia
• Michał Gajda, prezes zarządu Fundacji CRE8, b. przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
• Zuzanna Mieszkowska – prezes zarządu Fundacji Manus,
• Cezary Rutka – dyrektor Loży Dolnośląskiej Business Centre Club

oraz

„Szkoły doktorskie – ocena funkcjonowania nowej formy kształcenia doktorantów”
Prelegenci:
• prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, przewodniczący RGNiSW
• prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący KRASP, rektor PW
• prof. dr hab. Ryszard Cach, prorektor ds. nauczania UWr
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak, prodziekan ds. ogólnych Szkoły Doktorskiej PWr
• dr Paula Wiśniewska, Katedra Studiów Europejskich, UWr
• Aleksy Borówka, przewodniczący KRD

Na zjeździe nie zabrakło obrad nad bieżącymi sprawami doktorantów, sprawozdania zarządu, pełnomocników oraz komisji rewizyjnej.

Dodatkowo podczas wyjazdu wzięliśmy udział w dwóch szkoleniach

  • „Każdy z nas może być inwigilowany. Bezpieczeństwo w życiu codziennym” Prowadzący: płk rez. inż. Andrzej Sąsiadek
  • „Abstrakt w języku angielskim. Błędy językowe w artykułach naukowych” Prowadząca: mgr Lidia Konieczka

Zjazdy to doskonała okazja dyskusji nad bieżącymi sprawami doktorantów oraz forum wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Jolanta Krupa i Łukasz Lis