Wybory na kadencję 2020

Cała akcja wyborcza odbywa się online

Wybory odbędą się poprzez platformę VOTE AGH. Logowanie na platformę odbywa się za pomocą maila z domeną @agh.edu.pl. Nie będą działać tu maile ze skrótem wydziału w domenie. Sposób zakładania maila opisany jest poniżej. Aby zostać wpisanym do systemu głosowania należy posiadać aktywne konto najpóźniej do 5 lipca 2020 roku.

Dokładne informacje odnośnie wyborów znajdują się na stronie .

Obecne wybory dotyczą kadencji 2020, która potrwa od sierpnia do grudnia 2020.

W wyborach wybierany będzie tylko przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów w danej jednostce. Wybrany przewodniczący mianuje zarząd (zastępcę, sekretarza, członków – w tym delegatów do URSD). W zarządzie musi znaleźć się minimum jedna osoba będąca w Szkole Doktorskiej AGH.

Podczas spotkań w jednostkach w dniach 2-7 lipca nastąpi prezentacja kandydatów oraz wybór komisji wyborczej.

Komisja wyborcza składa się z 3 osób, z zastrzeżeniem, że kandydat na przewodniczącego nie może być członkiem wspomnianej komisji.

Wybory odbędą się w dniach 8, 9 lipca. W przypadku, gdy w jednostce frekwencja wyniesie poniżej 1/3 uprawnionych do głosowania, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające 10 lipca.

Wyniki wyborów zostaną opublikowane odpowiednio 10 i 11 lipca. Po zakończonych wyborach przewodniczący mają obowiązek niezwłocznie wybrać zarząd i zgłosić jego członków do URSD.