Wyniki III rekrutacji do projektu PROM NAWA [The results of 3rd recruitment process to PROM programme]

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy wyniki III rekrutacji do Projektu PROM.
[Ladies and Gentlemen, below we publish the results of the 3rd recruitment for the PROM Programme.]

Miło nam poinformować, że wszyscy aplikujący do projektu uzyskali finansowanie. Z tymi osobami będziemy kontaktować się indywidualnie celem uzupełnienia formalności.
[We are pleased to inform you that all applicants for the project have obtained funding. We will contact these people individually to complete the formalities.]

Bardzo dziękujemy za udział w rekrutacji do Projektu PROM !
[Thank you very much for participating in the recruitment for the PROM Programme!]

Doktoranci [PhD Candidates]

*Scholarship for 5-day stay