Wyniki II tury wyborów do Rad Wydziałowych

Komisja Wyborcza w składzie: Jolanta Krupa, Dagmara Stasiowska oraz Piotr Jabłoński zawiadamia o wynikach II tury wyborów. Jednostka Uprawnionych do głosowania Oddało głosów Wybrany przewodniczący Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 157 23 Paweł Jemioło Wydział Energetyki i Paliw 95 20 Aleksandra Boroń-Filek Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 98 23 Paweł Jagoda Wydział Geologii, Wyniki II tury wyborów do Rad Wydziałowych

Wyniki I tury wyborów do Rad Wydziałowych

Komisja Wyborcza w składzie: Jolanta Krupa, Dagmara Stasiowska oraz Piotr Jabłoński zawiadamia o wynikach I tury wyborów. Jednostka Uprawnionych do głosowania Oddało głosów Wymagana frekwencja Stwierdzono ważność przeprowadzonych wyborów Wybrany przewodniczący Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii 11 5 4 TAK EwelinaKowalewska Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 157 25 52 NIE – Wydział Energetyki Wyniki I tury wyborów do Rad Wydziałowych

Spotkania w jednostkach – Akcja wyborcza [Meetings in AGH UST units – Election campaign]

Jednostka[AGH UST unit] Data spotkania[Meeting time] Miejsce/link[Localization/link] Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami 29.11.202219:00 on-line Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 28.11.20229:00-9:30 on-line Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 29.11.202218:15-19:00 on-line Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 29.11.2218:00 on-line Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Spotkania w jednostkach – Akcja wyborcza [Meetings in AGH UST units – Election campaign]