Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł

Zapraszamy do udziału w sesji specjalnej podczas konferencji VIII edycji konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł” która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022r. 

Konferencja odbędzie się w Klubie STUDIO (Kraków, ul. Budryka 4) i on-line w godzinach 9.00 – 15.00.

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych .

Obszary tematyczne:

  • Społeczna odpowiedzialność uczelni i innych podmiotów
  • Nowe technologie informatyczne (ICT) (m.ininformatyka i robotyka)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie (m.in. inżynieria materiałowa)
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie (m.in.  Metody i modele w zarządzaniu, Przemysł w dobie kryzysu, Innowacje i ich rola w gospodarce, Innowacyjne rozwiązania w przemyśle)

Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

225X145.jpg

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidywane nagrody dla najlepszych referatów, poczęstunek i wspólne śpiewanie podczas koncertu – Hubert Szczęsny godz. 13-14.

Warunkiem koniecznym uczestnictwa (z prezentacją lub bez) jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza (do 11 listopada 2022 r.). 

Referaty i postery

Propozycje tytułów referatów i posterów wraz ze streszczeniem w j. polskim (minimum 200 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) prosimy przesyłać poprzez formularz: https://forms.gle/q7gQCiLC6qctYMma6