Spotkania w jednostkach – Akcja wyborcza [Meetings in AGH UST units – Election campaign]

Jednostka
[AGH UST unit]
Data spotkania
[Meeting time]
Miejsce/link
[Localization/link]
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami29.11.2022
19:00
on-line
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej28.11.2022
9:00-9:30
on-line
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej29.11.2022
18:15-19:00
on-line
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska29.11.22
18:00
on-line
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska29.11.2022
19:00
on-line
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki29.11.2022
17:00
on-line
Wydział Odlewnictwa29.11.2022
17:00
on-line
Wydział Metali Nieżelaznych29.11.22
19.00
on-line
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
Wydział Energetyki i Paliw28.11.2022
15:00
on-line
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej29.11.2022
12:30-13:15
online oraz w
sali D-10 sala C-różowa
Wydział Matematyki Stosowanej25.11.2022
16:00
on-line
Grupa Doktorantów
WMS via Teams
Wydział Humanistyczny29.11.2022
16:00
on-line
Grupa Doktorantów
WH via Teams
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii